GPU Cloud Destop

shape
+
shape
+

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GPU CLOUD DESTOP

GD1

290.000
VNĐ/ Tháng

Core

RAM 4 GB 

GPU 512 MB      

Lưu trữ SSD Storage 50 GB 

Sao lưu Hàng ngày      

Băng thông share 20 Mb/s

Lưu lượng Không giới hạn     

OS Windows

 

GD2

690.000
VNĐ/ Tháng

Core 4  

RAM 8 GB 

GPU 1 GB      

Lưu trữ SSD Storage 50 GB 

Sao lưu Hàng ngày      

Băng thông share 20 Mb/s

Lưu lượng Không giới hạn     

OS Windows

 

GD3

1.340.000
VNĐ/ Tháng

Core

RAM 12 GB 

GPU 2 GB      

Lưu trữ SSD Storage 50 GB 

Sao lưu Hàng ngày      

Băng thông share 20 Mb/s

Lưu lượng Không giới hạn     

OS Windows

 

+
+

MỞ RỘNG THÊM TÀI NGUYÊN

image

CORE

100.000 vnđ/ 1 Core

image

RAM

50.000 vnđ/ 1 GB

150.000 vnđ/ 4 GB

image

Storage

100.000 vnđ/ 100 GB

image

GPU

50.000 vnđ/ 512 MB

+
+
map
shape