Smart Data Center
Tiếng Việt English
Smart Data Center

HYBRID DATACENTER.

 
 

Cho phép kết hợp nhiều cloud server được kết nối hạ tầng mạng riệng và tích hợp sẵn tường lửa. Bắt đầu sử dụng. Xem thêm

 

DYNAMIC DATACENTER.

 
 

Số lượng vm sẽ được triển khai không giới hạn trong mức tài nguyên được cấp phát, giúp việc triển khai linh hoat và tiết kiẹm hơn. Xem thêm