Nền tảng công nghệ VMWARE
English Tiếng Việt
Nền tảng công nghệ VMWARE
Nền tảng công nghệ ảo hóa của chúng tôi sử dụng bộ VMware vCloud SuiteTM của VMware, là một cấu thành của Hạ tầng Datacenter với kiến trúc FlexPodTM. VMware vCloud Suite là một giải pháp được tích hợp cho việc xây dựng và quản lý hoàn hảo hạ tầng đám mây, đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu quan trọng của hạ tầng CNTT.