Cloud Storage

shape
+
shape
+

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ CLOUD STORAGE

Giải pháp lưu trữ không giới hạn với khả năng an toàn dữ liệu lên đến 99.999999%. Giúp các ứng dụng sử dụng kết nối S3 có thể kết nối và triển khai nhanh chóng. Với điểm truy cập trên toàn quốc giúp khả năng phân tải và truy xuất mọi lúc mọi nơi.

main-pic

Mở rộng linh hoạt

Cloud Storage cho phép lưu trữ không giới hạn và mở rộng linh hoạt theo nhu cầu. Đáp ứng các nhu cầu lưu trữ lớn.

main-pic

Phân bổ theo địa lý

Dữ liệu tự động sao chép và phân bổ theo địa lý giúp cho việc truy câp đữ liệu nhanh hơn và mở rộng khả năng đáp ứng. .

main-pic

Sẵn sàng cao

Đáp ứng uptime lên đến 99.99% và khả năng an toàn đữ liệu lên đến 99.9999999%.

main-pic

Big Data

Hỗ trợ các ứng đụng cần xử lý và phân tich đữ liệu với khối lượng lớn như Spark, AI …

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ STANDBY OBJECT STORAGE (S3, SWIFT, NFS)

OC1

Miễn phí
VNĐ/ Tháng

Lưu trữ 20 GB

Lưu lượng (in/out) 100 GB

1 Region uptime 99,99% 

 

OC2

60.000
VNĐ/ Tháng

Lưu trữ 200 GB

Lưu lượng (in/out) 1 TB

1 Region uptime 99,99% 

 

OC3

190.000
VNĐ/ Tháng

Lưu trữ 1 TB

Lưu lượng (in/out) 5 TB

1 Region uptime 99,99% 

 

OC4

1.700.000
VNĐ/ Tháng

Lưu trữ 10 TB

Lưu lượng (in/out) 50 TB

1 Region uptime 99,99% 

 

+
+

MỞ RỘNG THÊM TÀI NGUYÊN

image

Lưu trữ bổ sung theo VNĐ/ GB

250 VNĐ/ 1 GB ( nếu < 1 TB)

190 VNĐ/ GB ( nếu < 10 TB)

170 VNĐ/ GB ( nếu > 10 TB)

Liên hệ giá tốt ( nếu > 50 TB)

 

image

Lưu lượng bổ sung theo VNĐ/ TB

90.000 VNĐ/ 1 TB

720.000 VNĐ/ 10 TB

Liên hệ giá tốt/ 100 TB

+
+
map
shape