Hướng dẫn cài đặt Nodejs app trên Web Hosting

I. Nodejs app:

Node.js là một nền tảng mã nguồn mở đa nền tảng dựa trên JavaScript được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web thời gian thực. Nó được xây dựng trên V8, trình thông dịch JavaScript được sử dụng trong trình duyệt Chrome. Node.js sử dụng kiến trúc hướng sự kiện, có nghĩa là nó xử lý các yêu cầu của người dùng một cách không đồng bộ, điều này làm cho nó trở nên hiệu quả và có thể mở rộng.

Dịch vụ Web Hosting của Long Vân, Quý khách hàng có thể dể dàng tạo môt ứng dụng Nodejs thông qua công cụ quản lý của Cpanel.

II. Cài đặt ứng dụng Node.js

 1. Bước 1: Truy cập vào web Control Panel của dịch vụ Web Hosting ở Long Vân.
 2. Bước 2: Trong phần Software, chọn Setup Node.js App
 3. Bước 2: chọn CREATE APPLICATION

 4. Bước 4: Nhập các thông tin theo yêu cầu và nhấn chọn CREATE, các tùy chọn thông tin bao gồm:
  • Node.js version: chọn phiên bản Node.JS để chạy ứng dụng.
  • Application mode: chọn Development hay Production tùy theo nhu cầu. Trong hướng dẫn này ta chọn Development.
  • Application root: tên thư mục chính của ứng dụng Node.JS.
  • Application URL: đường dẫn đến website Node.JS App, để trống nếu bạn muốn truy cập trực tiếp bằng tên miền.
  • Application startup file: tập tin mặc định của ứng dụng. Có thể bỏ trống trong trường hợp tạo một ứng dụng mới hoàn toàn.
  • Passenger log file: đường dẫn của file log cho app trong quá trình sử dụng. Có thể để mặc định.
 5. Bước 5: Kiểm tra nodejs đã hoạt động:
 6. Để thực hiện các lệnh với nodejs trên terminal của Cpanel
  • Đầu tiên copy command mà có sẵn khi tạo xong nodejs app.
  • Truy cập vào chức năng terminal sau đó dán command mà ta copy ở trên.
  • Sau đó chúng ta có thể thực hiện các command liên quan tới nodejs.

Như vậy, Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn Quý khách cách tạo một ứng dụng NODE.JS trên dịch vụ Web Hosting của Long Vân. Chúc Quý khách thành công!