Hướng dẫn cách thêm PHP Extension trên hosting cPanel

Khi sử dụng PHP trên hosting cPanel, mỗi source web PHP sẽ có yêu cầu nhiều extention khác nhau để hoạt động hoặc tối việc tốc độ của website. Dưới đây là hướng dẫn thêm extention trên hosting cPanel.

  1. Truy cập vào cPanel với thông tin user đã được cung cấp.

  2. Chọn Select PHP version.
    • Trình quản lí cPanel -> Software -> Select PHP version ( hoặc Search “Select PHP version” ở thanh Search Tools (/) góc trên bên phải và click chọn).
    • Xác định PHP của domain đang chạy để chọn phiên bản PHP và extendtion cho PHP mà bạn muốn. Click chọn vào extention mong muốn, Cpanel sẽ hoàn toàn tự động cài đặt.

Như vậy Long Vân đã hướng dẫn Quý khách cách thêm extention PHP trên Cpanel. Chúc các bạn thành công.