Hướng dẫn sử dụng chức năng SNAPSHOT

 1. Tổng quan:
  • Lưu lại trạng thái dữ liệu hoạt động của server ở một thời điểm cụ thể.
  • Hỗ trợ khách hàng chủ động khôi phục server tại thời điểm snapshot một cách nhanh nhất.
  • Long Vân khuyến cáo Quý khách hàng nên sử dụng chức năng SNAPSHOT ở thời điểm trước khi tiến hành những thay đổi lớn, có thể ảnh hưởng nhiều đến cấu hình và dữ liệu hiện tại.
  • Mỗi bản snapshot có thời hạn sau 7 ngày kể từ ngày tạo, khi hết hạn hệ thống sẽ tự xóa, và chỉ tạo được 2 bản snapshot. Do đó SNAPSHOT không nên được sử dụng như một giải pháp backup lâu dài.
 2. Chức năng SNAPSHOT:
  • Để sử dụng chức năng snapshot, Quý khách cần truy caaph vào website quản lý dịch vụ của Long Vân https://support.longvan.net/
  • Chọn tab Dịch vụ, xác định dịch vụ (server) cần sử dụng chức năng Snapshot.
  • Nhấn biểu tượng Kết nối, sau đó tiếp tục chọn THIẾT LẬP.
  • Trong giao diện thiết lập của dịch vụ. Chức năng Snapshot hiển thị bên dưỡi màn hình.
   image-1634270405749.png
  • Tạo snapshot:
   • Long Vân khuyến cáo tắt server trước khi tiến hành snaphot nhằm đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, đồng thời đẩy nhanh tốc độ snaphsot.
   • Nhấn Tạo để tạo mới bản snapshot.
   • Sau khi hoàn thành snapshot, trên giao diện sẽ hiển thị bản snapshot hiện có.
   • Chức năng snapshot hỗ trợ tối đa 2 bản snapshot.
  • Revert snapshot:
   • Truy cập giao diện quản lý backup như các bước ở trên.
   • Xác định phiên bản snapshot cần revert và nhấn Khôi phục.image-1634270995939.png
  • Khách hàng có thể xóa Snaphot bằng cách nhấn vào tùy cọn Xóa phía sau bản snaphsot.
  • Với những server có dung lượng lớn, quá trình snaphsot và xóa snapshot sẽ lâu hơn thông thường.