Khác biệt giữa Ddos Bandwidth và Clean Bandwidth
Tiếng Việt English
Khác biệt giữa Ddos Bandwidth và Clean Bandwidth

Khác biệt giữa DDOS Bandwidth và Clean Bandwidth


- DDOS Bandwidth là phần băng thông trực tiếp từ internet bao gồm cả phần băng thông sạch và phần băng thông tấn công.

- Clean Banndwith là phần băng thông sạch sau khi đã được lọc qua hệ thống DDOS đi xuống đến máy chủ.

ddosattackTại sao DDOS bandwidth cần phải lớn ?

 

Khi bị tấn công bằng băng thông thì lưu lượng truy cập đến dịch vụ từ internet sẽ rất lớn có thể gấp trăm đến nghìn lần so với lưu lượng sử dụng thông thường. Do đó để giảm thiểu gián đoạn dịch vụ thì hệ thống chống DDOS sẽ phải chặn các truy cập trái phép và cho phép các truy cập sạch đi qua hệ thống  truy cập đến máy chủ.

 

Tại sao chi phí DDOS lại cao?

 

Để chống lại các cuộc tấn công DDOS thì hệ thống phải luôn dự phòng một lượng băng thông rất lớn để hấp thụ các cuộc tấn công sử dụng băng thông. Và đồng thời  sử dụng hệ thống tường lửa chuyên dụng có khả năng xử lý hàng triệu gói tin một giây để chống lại các cuộc tấn công sử dụng DDOS vào tài nguyên máy chủ.