Hướng dẫn tạo reseller, user hosting trên DirectAdmin

  1. Bước 1: Truy cập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin
  2. Bước 2: Tạo gói Reseller Package.
    • Trong phần Server Management chọn Manage Reseller Packages.
      image-1632991413606.png
    • Trong cửa sổ quản lý Reseller Package Chọn Add Package.
      image-1632991469326.png
    • Màn hình Add Package xuất hiện, ở đây quản trị viên có thể thiết lập các giới hạn cho gói Reseller.
      Tiến hành điều chỉnh các thông số, tên gói ở Package Name và nhấn Save để tạo.

      • Disk Space: Dung lượng (MB)
      • Bandwidth: Băng thông cho gói hosting
      • Domain: Số tên miền con cho gói hosting
      • Sub-Domain: Số Domain cho phép tạo
      • Email Accounts: Số tài khoản Email cho phép tạo
      • Email Forwarders: Số Email có thế Forwarders được
      • Mailling Lists: Danh sách gửi mail cho phép tạo
      • MySQL Databases: Số Database cho phép tạo

      image-1632991701181.png

      image-1632991781159.png

  3. Bước 3: Khi đã có gói Reseller Packages, tiếp theo tạo user Reseller.
    • Trong phần Server Management chọn Create Reseller.
      image-1632991963620.png
    •  Nhập các thông tin theo yêu cầu. Lưu ý lựa chọn đúng Reseller Package và nhấn Summit để thoàn tất.
      image-1632992089273.png
  4. Bước 4: tạo User Package
    • Login vào reseller vừa tạo và tạo gói hosting.
    • Trong phần Account Management nhấn chọn Add Package
      image-1632995822325.png
    • Nhập các thông tin và giới hạn tương tự như đối với Reseller Package ở trên.
  5. Bước 5: tạo User hosting
    • Login vào DirectAdmin với quyền reseller.
    • Trong Account Management nhấn chọn Add New User
      image-1632996241404.png
    • Nhập các thông tin tương tự khi tạo Reseller.

Content retrieved from: https://docs.longvan.net/books/directadmin-cxH/page/huong-dan-tao-reseller-user-hosting-tren-directadmin.