Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 22.04

LAMP viết tắt của Linux OS, Apache HTTP Server, MySQL/MariaDB/MongoDB, php, perl hoặc python được sử dụng để tạo các trang web động.

Các thành phần này đều là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, phù hợp để xây dựng các trang web động hoặc các ứng dụng web khác và là nền tảng được sử dụng ưa chuộng trên Internet hiện nay.

Cài đặt LAMP có thể cài đặt từng bước hoặc cài đặt theo một lệnh duy nhất

$ sudo apt install apache2 php php-mysql mysql-client mysql-server

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất máy chủ sẽ hỏi bản có muốn khởi động lại hạt nhân(kernel) hay không, hãy thao tác enter để tiếp tục.

Để kiểm tra thông tin phiên bản php, hãy tạo tệp “info.php” trong đường dẫn máy chủ “/var/www/html” với nội dung sau.

$ sudo echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php

Sau khi tạo tệp info hãy thử truy cập đường dẫn http://{IP Server}/info.php để kiểm tra sẽ hiện thông tin như hình dướiNhư vậy, Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 22.04. Chúc Quý khách thành công!