Hướng dẫn cấu hình S3 Cloud Storage vào OwnCloud

Hướng dẫn cấu hình External Storage S3 của OwnCloud:
1. Bước 1: Cài đặt External Storage S3
+ Truy cập đăng nhập vào trang OwnCloud bằng người dùng quản trị(admin)
+ Mở Market tìm kiếm và cài đặt app External Storage: S3

Hình ảnh sau khi cài đặt xong

2. Bước 2: Enable External Storage
Truy cập Settings > chọn Storage > chọn vào Enable external storage

3. Bước 3: Cấu hình Cloud Storage cho OwnCloud
+ Vào mục External Storage như đã làm ở bước 2
+ Ở phần Add storage ta chọn Amazon S3 compatible (SDK v3)

Hình ảnh chưa cấu hình

Chú thích:

  • Folder name: Tên của folder trên Owncloud, ví dụ: s3
  • Bucket: Bucket được tạo trên dịch vụ s3 Cloud Storage, ví dụ: owncloud
  • Hostname: s3-hcm1-r1.longvan.net hoặc s3-hcm-r1.longvan.net
  • Port: 80 hoặc 443, nếu sử dụng port 443 ta hãy check Enable SSL
  • Region: HCM
  • Access keySecret key: key của S3 Cloud Storage
  • Available for: Cung cấp quyền cho user

Hình ảnh sau khi cấu hình xong

4. Bước 4: Kiểm tra kết nối
Tải lên một tập tin(file) bất kỳ lên bucket đã cấu hình trên bước 3 và kiểm tra lại Owncloud có đồng bộ file đó hay không

Hình ảnh sau khi upfile lên bucket owncloud
Hình ảnh Owncloud đã đồng bộ file từ s3

Như vậy Long Vân đã hướng dẫn quý khách cấu hình S3 Cloud Storage vào OwnCloud, chúc Quý Khách thành công!