Hướng dẫn hạ cấp phiên bản MySQL/MariaDB trên DirectAdmin

I. Tổng quan

Trong bài viết này Long Vân sẽ hướng dẫn hạ version mysql MariaDB trên DirectAdmin đơn giản và nhanh chóng. Để tránh rủi ro Quý Khách nên sao lưu database để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra khiến dữ liệu bị lỗi.

II. Hướng dẫn hạ cấp MariaDB trên DirectAdmin

Để hạ version Mysql/MariaDB trên DirectAdmin chúng ta cần thực hiện các bước sau

 1. Bước 1: SSH vào server
  Quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau
  Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH
 2. Bước 2: Kiểm tra phiên bản MySQL/MariaDB đang sử dụng hiện tại, bằng lệnh
  mysql -V

  Theo ví dụ trên hình, phiên bản đang cài hiện tại là 10.6.16.
 3. Bước 3: Hạ cấp MariaDB trên DirectAdmin với Custombuild
  • Chúng ta sẽ tiến hành xóa hoàn toàn phiên bản hiện tại đang có và thực hiện bước sao lưu trước để tránh mất dữ liệu database ở thư mục /var/lib/mysql
  • Sử dụng lệnh để tắt dịch vụ mysql và sao lưu thư mục /var/lib/mysql thành thư mục /var/lib/mysql.bk
   # perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

   # systemctl stop mysql
   # mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bk
   # cd /usr/local/directadmin/custombuild
  • Cấu hình  điều chỉnh cấu hình phiên bản (Bạn có thể thay đổi thành phiên bản khác nếu muốn):
   # ./build set mariadb 10.5
   # ./build set mysql_inst mariadb   (Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MariaDB)
   # ./build set mysql_backup no    (Tắt sao lưu database tự động vì hiện tại MariaDB đã không còn hoạt động)


  • Cập nhật lại custombuild script và bắt đầu quá trình cài lại sau khi cài xong, sẽ có thông tin mật khẩu user database root kèm mật khẩu.
  • Quá trình cài lại MariaDB cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi cài xong chúng ta sử dung tiếp lệnh mariadb -V hoặc mysqld -V để xem phiên bản mới vừa được cài đặt nhé.
  • Phiên bản MariaDB được cài đặt là 10.5.24, đã được hạ cấp MariaDB 10.6.16 về phiên bản MariaDB 10.5.24

Như vậy Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn Quý Khách cách hạ version MySQL/MariaDB trên DirectAdmin , chúc Quý Khách thành công!