Sử dụng phần mềm PuTTY để truy cập SSH vào server

 1. Hướng dẫn cài đăt

  • Truy cập vào trang chủ hoặc trực tiếp đường dẫn dưới đây để tải phiên bản PuTTy mới nhất
   https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
  • Chọn phiên bản tương tích
  • Sau khi tải về tiếp tục install như một ứng dụng thông thường.
 2. Sử dụng Putty để SSH tới server

  • Bước 1: Mở PuTTY SSH client.
  • Bước 2: Nhập thông tin Host Name và Port (hình dưới), và nhấn Open để thực hiện kết nối.
  • Bước 3: Nhập thông tin truy cập với:
   Dòng login as:  là nơi bạn nhập SSH username, và nhấn Enter.
   Tiếp theo là nhập thông tin mật khẩu và nhấn Enter để login vào server.

   Lưu ý:

   • Màn hình Putty sẽ không hiển thị bất bì ký tự gì khi nhập password, bạn chỉ cần nhập đúng password và nhấn Enter.
   • Trong trường hợp copy và paste password, bạn chỉ cần rê chuột vào màn hình chính của PuTTY và nhấn right-click, sau đó nhấn Enter.

Như vậy, Long Vân đã hướng dẫn Quý khách sử dụng PuTTY để kết nối SSH đến server linux. Chúc Quý khách thành công !