Bảng giá Domain ( Tên Miền ) Mới nhất tại Long Vân
Tiếng Việt English
Bảng giá Domain ( Tên Miền ) Mới nhất tại Long Vân

KIỂM TRA TÊN MIỀN

 
 
TÌM KIẾM TÊN MIỀN VÀ ĐĂNG KÝ NGAY
 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

 
 
Tên miền Tạo mới Domain Gia hạn Domain  
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm  
.VN 759,000 1,225,000 1,692,000 466,000 Đăng ký
.COM.VN 644,000 995,000 1,347,000 351,000 Đăng ký
.NET.VN 644,000 995,000 1,347,000 351,000 Đăng ký
.BIZ.VN 644,000 995,000 1,347,000 351,000 Đăng ký
.ORG.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.GOV.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.EDU.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.PRO.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.INFO.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.INT.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.AC.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
.HEALTH.VN 437,000 673,000 909,000 236,000 Đăng ký
 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TÊ

 
 
Tên miền 1 năm 2 năm 3 năm  
.COM 264,000 539,000 816,000 Đăng ký
.NET 313,000 638,000 963,000 Đăng ký
.ORG 331,000 673,000 1.017,000 Đăng ký
.INFO 326,000 663,000 1,002,000 Đăng ký
.BIZ 319,000 651,000 969,000 Đăng ký
.BLOG 814,000 1,640,000 2,460,000 Đăng ký
.TOP 326,000 663,000   Đăng ký
.XYZ 293,000 598,000   Đăng ký
.TV 905,000 1,822,000   Đăng ký
.US 272,000 577,000   Đăng ký
.ME 781,000 1,574,000   Đăng ký
.ONLINE 1,009,000 2,030,000   Đăng ký
.ASIA 407,000 825,000   Đăng ký
.SHOP 977,000 1,966,000   Đăng ký
.SITE 977,000 1,966,000   Đăng ký