Bảng giá Domain ( Tên Miền ) Mới nhất tại Long Vân
Tiếng Việt English
Bảng giá Domain ( Tên Miền ) Mới nhất tại Long Vân

KIỂM TRA TÊN MIỀN

 
 
TÌM KIẾM TÊN MIỀN VÀ ĐĂNG KÝ NGAY
 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

 
 
Tên miền Tạo mới Domain Gia hạn Domain  
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm  
.VN 765,000 1,235,000 1,707,000 521,000 Đăng ký
.COM.VN 663,000 998,000 1,338,000 376,000 Đăng ký
.NET.VN 692,000 1,384,000 2,076,000 376,000 Đăng ký
.BIZ.VN 692,000 1,384,000 2,076,000 376,000 Đăng ký
.ORG.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.GOV.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.EDU.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.PRO.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.INFO.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.INT.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.AC.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
.HEALTH.VN 435,000 870,000 1,305,000 222,000 Đăng ký
 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TÊ

 
 
Tên miền 1 năm 2 năm 3 năm  
.COM 275,000 550,000 822,000 Đăng ký
.NET 319,000 627,000 942,000 Đăng ký
.ORG 363,000 721,000 1.080,000 Đăng ký
.INFO 341,000 682,000 1,020,000 Đăng ký
.BIZ 352,000 693,000 1,041,000 Đăng ký
.ASIA 65,000 416,000 768,000 Đăng ký
.WORK 171,000 341,000 513,000 Đăng ký
.BLOG 672,000 1,344,000 2,016,000 Đăng ký