Email Hosting

shape
+
shape
+

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EMAIL HOSTING

M1

500.000
VNĐ/ Năm

Số lượng tên miền 

Tài khoản 5 

Lưu trữ 10Gb 

File đính kèm 50Mb 

Kaspersky Antivirus 

Kaspersky Antispam  

Webmail  

Mobile Webmail  

Address book 

POP Mail 

IMAP 

Tự quản lý 

 

M2

1.200.000
VNĐ/ Năm

Số lượng tên miền  1 

Tài khoản 10

Lưu trữ 30Gb 

File đính kèm 50Mb 

Kaspersky Antivirus 

Kaspersky Antispam  

Webmail  

Mobile Webmail  

Address book 

POP Mail 

IMAP 

Tự quản lý 

 

M3

2.500.000
VNĐ/ Năm

Số lượng tên miền  

Tài khoản 20

Lưu trữ 60Gb 

File đính kèm 50Mb 

Kaspersky Antivirus 

Kaspersky Antispam  

Webmail  

Mobile Webmail  

Address book 

POP Mail 

IMAP 

Tự quản lý 

 

+
+

MỞ RỘNG THÊM TÀI NGUYÊN - EMAIL HOSTING

image

Thêm dung lượng

100.000 vnd/ 10Gb/ 1 năm

image

Thêm tài khoản

+
+

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DEDICATED EMAIL SERVER

DM1

990.000
VNĐ/ Năm

Phần mềm Axigen

Core 1

RAM 2 GB

Domain 5

User 5

Storage 100 GB

Sao lưu Hàng ngày 

Băng thông 100 Mb/s 

Lưu lượng - Không giới hạn 

IP 1 

Hạ tầng mạng 1Gb/s 

File đính kèm 100 MB

AntiSpam

AntiVirus

IMAP  

Webmail  

Tự quản lý 

 

DM2

3.600.000
VNĐ/ Năm

Phần mềm Axigen

Core 1

RAM 2 GB

Domain 5

User 5

Storage 100 GB

Sao lưu Hàng ngày 

Băng thông 100 Mb/s 

Lưu lượng - Không giới hạn 

IP 1 

Hạ tầng mạng 1Gb/s 

File đính kèm 100 MB

AntiSpam

AntiVirus

IMAP  

Webmail  

Tự quản lý 

 

+
+

MỞ RỘNG THÊM TÀI NGUYÊN - DEDICATED EMAIL SERVER

image

Thêm tài khoản

99.000 vnd/ 1 user

+
+
map
shape