Tổng hợp kiến thức Web Hosting hữu ích
Tiếng Việt English
Tổng hợp kiến thức Web Hosting hữu ích
Là một server vật lý chia sẻ tài nguyên cho nhiều user dùng chung. Tài nguyên chung bao gồm ổ cứng, băng thông và nhiều tính năng khác. Một user không thể truy cập vào tài nguyên của các user khác. Shared hosting đươc sử dụng rộng rãi vì hiệu quả chi phí và dễ dàng dụng với mọi người dùng.

Xem tiếp...

Việc mã hóa thông tin của người dùng website là hết sức quan trọng. Dữ liệu khi truyền đi qua mạng internet có thể bị hacker “đánh cắp”. Khi dữ liệu đã được mã hóa thì hacker không thể biết được nội dung là gì. Điều này giúp cho người dùng bảo mật được thông tin cá nhân

Xem tiếp...

Khi website của bạn có nhiều lượng truy câp, lượng dữ liệu ngày càng lớn bạn sẽ cần một server đủ mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu. Shared hosting sẽ không đáp ứng được và giải pháp dedicated hosting là cần thiết cho bạn lúc này.

Xem tiếp...