Hướng dẫn kiểm tra Memory trên Linux

I. Kiểm tra :
 • Để kiểm tra memory và mức độ sử dụng memory trên server, ta sử dụng lệnh:

  free -m • Trong đó:
  • total (Mem): tổng dung lượng memory trong server.
  • used (Mem): tổng dung lượng memory đã sử dụng cho các ứng dụng và kernel trong server.
  • free (Mem): dụng lượng memory còn trống (chưa sử dụngs.
  • shared (Mem): đây là dung lượng memory được sử dụng chủ yếu cho .
  • buff/cache (Mem): tổng dung lượng memory được sử dụng cho cả buffers và cache, với:
   • buffers: là vùng lưu trữ tạm thời trước khi chuyển vào thiết bị đầu vào hoặc thiết bị đầu ra. Bộ nhớ buffers thường được sử dụng trong tiến trình input/output như in ấn, burn CD,…
   • cached: là kích thước vùng nhờ Linux page cache. Linux thực thi tất cả thao tác I/O thông qua Linux page cache , qua đó tăng tốc độ đọc ghi.
  • available (Mem) : đây là dung lượng memory sẳn có để có thể khởi chạy một ứng dụng hoặc tiến trình mới mà không cần hoán đổi (nó bao gồm hầu hết bộ nhớ memory free ).
  • total (Swap) : đây là tổng dung lượng ổ đĩa được sử dụng cho phần swap. Bạn có thể kiểm tra thông số này thông qua lệnh swapon -s .
  • used (Swap) : đây là dung lượng swap đã được sử dụng. Lệnh swapon -s cũng hiển thị kết quả tương đương.
  • free (Swap) : dung lượng swap hiện không được sử dụng. Nó bằng total (swap) – used (swap).
 • Ở ví dụ trên hình, thông số sẽ như sau:
  • Tổng dung lượng Memory bằng 1,8 GB (total)
  • Đã sử dụng 137 MB (used)
  • Dung lượng chưa sử dụng bằng 1,5 GB (free)
  • Dung lượng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu đệm bằng 161 MB (buff/cache)
II. Tại sao dung lượng Memory trên server nhận không đủ.
 • Lấy lại ví dụ ở trên, server có 2 GB RAM bộ nhớ nhưng khi kiểm tra thì hệ điều hành chỉ nhận 1.8 GB, nguyên nhân một phần Memory đã bị chiếm dụng bởi nhân hệ thống (Linux KernelL.
 • Nhập lệnh dưới đây để hiển thị thông tin cụ thể:

  dmeg | grep -i memory • Trong đó:
  • (1) là tổng dung lượng bộ nhớ hệ điều hành Linux đã nhận được thực sự là 2047 MB (System RAM: 2047MB).
  • (2) tổng dung lượng là 2 GB (2097152kB) nhưng lại chỉ sử dụng được 1,8 GB (1841008k).
  • (3) giá trị 255620k reserved, giá thị thể hiện trong quá trình khởi động nhân hệ điều hành đã sử dụng 255 MB để thực hiện một số module đặc biệt.
  • Nếu cộng giá trị 255620k với dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng 1841008k chúng ta sẽ được giá trị gần bằng bằng dung lượng bộ nhớ vật lý của Server.