Hướng dẫn OBM v8 trên Linux

 1. Bước 1: Tải file nén LongVanOBM
  • Dùng wget để tải file obm về server
   # wget https://businessbk.longvan.net/cbs/download/obm-linux.tar.gz
   image-1636519027653.png
 2. Bước 2: Tạo thư mục LongVanOBM  và giải nén file cài.
  • Tạo thư mục:
   # mkdir /usr/local/obm
  • Chuyển file cài vào thư mục OBM:
   # mv obm-linux.tar.gz /usr/local/obm/
  • Vào thư mục OBM:
   # cd /usr/local/obm
  • Giải nén file cài:
   # gunzip obm-linux.tar.gz
   # tar -xf obm-linux.tar
   image-1636518948310.png
 3. Bước 3: Cài đặt.
  • Truy cập vào thư mục chứa source cài đặt và thực hiện các lệnh sau đây:
   # cd /usr/local/obm/
   # chmod 755 obm-linux.sh
   # ./obm-linux.sh
   image-1636518925033.png
  • Thời gian cài tầm khoảng 5-10p. Để kiểm tra log chi tiết trong quá trình dùng cat install-*******.log