Cung cấp dịch vụ IPv6 tại Công ty CP Giải Pháp Hệ Thống Long Vân
Tiếng Việt English
Cung cấp dịch vụ IPv6 tại Công ty CP Giải Pháp Hệ Thống Long Vân
Từ đầu năm 2019 Công ty CP giải pháp hệ thống Long Vân chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm IPv6. Đến thời điểm hiển tại, Chúng tôi đã sẵn sàng về mặt hạ tầng và nhân lực cần thiết để cung cấp rộng rãi một số dịch vụ IPv6 cơ bản cho khách hàng.

Từ đầu năm 2019 Công ty CP giải pháp hệ thống Long Vân chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm IPv6. Đến thời điểm hiển tại, Chúng tôi đã sẵn sàng về mặt hạ tầng và nhân lực cần thiết để cung cấp rộng rãi một số dịch vụ IPv6 cơ bản cho khách hàng. Với IPv6, việc phát triển các dịch vụ mới như công nghệ IoT, 5G, thiết bị cầm tay, chip cấy ghép… cũng đã sẵn sàng.

Kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho dự án triển khai IPv6, hiện tại chúng tôi đã có kết nối IPv6 trong nước và cả quốc tế. Kết quả cho thấy thiết bị hạ tầng mạng của Long Vân có đầy đủ khả năng và năng lực hỗ trợ rất tốt cho phát triển dịch vụ trên nền IPv6.

Mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam đang được đánh giá ở mức cao trong khu vực và tiếp tục có bước phát triển tốt. Gần đây, hoạt động triển khai IPv6 có những bước chuyển mình rõ rệt với tỉ lệ ứng dụng IPv6 toàn cầu tăng trưởng mạnh. Chúng tôi hy vọng góp phần thúc đẩy và tăng trưởng IPv6 hơn nữa trong thời gian sắp tới.