Dự đoán giới hạn máy tính trong tương lai (Phần 2)
Tiếng Việt English
Dự đoán giới hạn máy tính trong tương lai (Phần 2)

Như qua phân tích của phần một thì chúng ta đã đi vào dự đoán về các bước tiến bộ khả nặng phát triển cũng như giới hạn cho sự phát triển của công nghệ thông tin trong tương lai qua mức độ cứng,đó chính là các phần về tài nguyên vật lý trên máy như ổ cứng, chip xử lý và từ đó cũng rút ra được kết luận rằng các sự phát triển này đang đi theo hướng giới hạn hóa là do con người có nghĩ ra hay không mà thôi.
 

Và tiếp theo ở phần hai về chuyên mục thông tin cho các hệ thống máy chủ ảo của chúng ta chúng ta sẽ xét đến giới hạn phát triển ở mức độ mềm. Mức độ mềm chính là mức độ phát triển về ứng dụng, tính năng và các nên tảng mới nhằm hiện thực hóa việc giúp cho các hệ thống máy tính ngày càng có sự làm việc vượt trội hơn. Nếu chúng ta ví phần cứng là phần thể xác thì có lẽ phần mềm cũng đóng vai trò quan trọng là linh hồn.
 

Sự phát triển phần mềm
Sự phát triển phần mềm


Giới hạn cho sự phát triển về phần mềm máy tính


Phần mềm
máy tính ngày nay cũng có một sự phát triển mạnh mẽ và vô cùng ưu việt chẳng hạn như trong công tác chúng ta sử dụng các hệ thống máy chủ thôi thì chúng ta cũng đã có hàng trăm phần mềm khác nhau với cùng mục đích là có thể sử dụng để quan lý nguồn tài nguyên máy chủ, hoạt động máy chủ một cách hiệu quả hơn từ đó chúng ta cũng biết được nhiều cách hơn để thiết lập việc này.
 

Và nhờ đó nhu cầu đã thức đẩy cho sự hình thành và phát triển của phần mềm ngày càng cao và ưu việt. Vậy sự phát triển này sẽ đi giới hạn đến đâu. Đó chính là câu hỏi mà mục đích chính của bài viết này muốn đặt ra từ đầu. Thực sự thì câu trả lời rất đơn gian, giới hạn dành cho phần cứng phụ thuộc vào khải niệm của con người còn giới hạn dành cho phần mềm lại phụ thuộc vào chính mức độ giới hạn của phần cứng hiện hành.
 

Phần mềm đang được phát triển
Phần mềm đang được phát triển


Bởi vì một phần mềm khi sinh ra nó đều để hỗ trợ và sử dụng tài nguyên phần cứng mà chạy vì vậy nó mãi thuộc sự lệ thuộc gói gọn của phần cứng. Đó chính là lý do mà chúng ta thấy rằng với những loại phần mềm game mạnh mẽ, đồ họa 3D độc đáo phục vụ cho mục đích giải trí ngày nay thì các hệ thống máy chủ lỗi thời phần cứng yếu hầu như không thể chạy nổi và chính thực sự thì có lẽ chúng ta đã thấy phần cứng chính là giới hạn cho phần mềm của chúng ta hiện nay.