Giới thiệu chức năng LongVan Snapshot
Tiếng Việt English
Giới thiệu chức năng LongVan Snapshot

LongVan Snapshot là chức năng được cung cấp bởi công ty Long Vân, sẽ giúp Quý khách kiểm soát dịch vụ của mình tốt hơn, lưu lại trạng thái vận hành tốt nhất của dịch vụ để khi có sự cố có thể khôi phục lại dữ liệu, trạng thái của dịch vụ để tiếp tục hoạt động, giảm thiểu thời gian gián đoạn cho dịch vụ.
 

Với chức năng LongVan Snapshot, Quý khách có thể:

-  Tự thao tác đơn giản, dễ dàng.
-  Lưu lại trạng thái vận hành của dịch vụ. 
-  Khôi phục thời điểm đã lưu lại trước đó.
 

Tự thao tác đơn giản, dễ dàng:
 

Chức năng có thể dễ dàng sử dụng trong chi tiết mỗi dịch vụ của Quý khách. Nhằm mục đích đơn giản hoá mọi thao tác, Quý khách chỉ cần nhấn chuột, mọi thứ sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 
snap1
 

Lưu lại trạng thái vận hành của dịch vụ:
 

Quý khách có thể Lưu lại trạng thái vận hành của dịch vụ bất cứ lúc nào muốn, ngay cả khi dịch vụ đang hoạt động.

Mọi cấu hình, dữ liệu, trạng thái của dịch vụ đều sẽ được Lưu lại, sẵn sàng được khôi phục khi Quý khách cần.


snap2
 

 (*) LongVan Snapshot hiện hỗ trợ lưu lại trạng thái dịch vụ ở 2 thời điểm.
 

Khôi phục về thời điểm đã lưu lại trước đó:
 

Khi phát sinh sự cố và Quý khách đã thực hiện lưu lại trạng thái dịch vụ, Quý khách chỉ cần thao tác nhấn chuột vào “Khôi phục”, mọi cấu hình, dữ liệu, trạng thái đã được lưu lại trước đó sẽ được trả lại.

 snap4

(**) Thời gian khôi phục trạng thái đã được lưu lại sẽ phụ thuộc khối lượng dữ liệu.

//