Giới thiệu về giấy phép để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm an toan thông tin mạng
Tiếng Việt English
Giới thiệu về giấy phép để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm an toan thông tin mạng

Các vấn đề về an toàn trong thông tin mạng hiện nay đang được đặt ra hàng đầu cho các dịch vụ thuê máy chủ trong và ngoài nước, nhưng bạn có biết để chính thức được kinh doanh các sản phẩm về an toàn thông tin này bạn cũng cần phải được cấp giấy phép hẳn hoi, bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề về giấy phép cho các loại sản phẩm và dịch vụ này.


Giấy phép kinh doanh cho các sản phẩm dịch vụ bảo mật


Theo dự thảo mới nhất của bộ TT&TT thì hiện nay các loại giấy phép kinh doanh các dịch vụ về an toàn trong thông tin mạng sẽ có hiệu lực là 10 năm. Và để thực hiện được điều nay thì hiện nay bộ TT&TT đang thực hiện quá trình dự thảo cho các nghị định về điều kiện để các công ty, doanh nghiệp có kinh doanh phần an toàn, bảo mật này được xin và cấp giấy phép.


Cần cấp giấy phép khi kinh doanh
Cần cấp giấy phép khi kinh doanh


Trên bản dự thảo nêu rõ ràng rằng các doanh nghiệp khi muốn được cấp loại giấy phép hợp pháp cho các sản phẩm hay dịch vụ của mình trong vấn đề bảo mật an toàn cho thông tin mạng phải thỏa một trong những điều kiện sau đây:


Đối với các sản phẩm nhập khẩu như linh kiện, phần mềm thì chúng phải phù hợp với chiến lược, chính sách về kế hoạch phát triển an toàn cho hệ thống thông tin mạng quốc gia được chính phủ hay bộ TT&TT ban hành, sản phẩm phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm và những người này phải có văn bằng, chứng chỉ về chuyên ngành bảo mật thông tin và nhất là các sản phẩm nhập khẩu về mang mục đích không phải kinh doanh mà dùng trong nội bộ thì phải có hệ thống trang thiết bị và nền tảng cơ sở vật chất phù hợp với phương án đề nghị của các sản phẩm này và trong mục đích kinh doanh thì phải có các hệ thống quản lý xuất nhập chuyên nghiệp, thông tin khách hàng phải thật rõ ràng để phòng tránh trường hợp người dùng lậu, các sản phẩm lậu không qua thuế.


Kinh doanh bảo mật cũng cần có chiến lược
Kinh doanh bảo mật cũng cần có chiến lược


Đối với các hoạt động tự sản xuất như linh kiện hay lập trình phần mềm thì chúng cũng phải phù hợp với quy định và chiến lược mà như chúng ta đã đề cập ở trên, cơ sở sản xuất phải có đầy đủ cơ sơ vật chất như kho xưởng, được giám sát chặt chẽ và phù hợp với quy trình sản xuất chính quy còn đối với phần mềm thì đội ngũ lập trình phải có bằng cấp và chứng chỉ cụ thể phù hợp với các yêu tố trong lập trình và các công ty doanh nghiệp phải trình bày rõ ràng được mức độ quy mô của các dự án, mục đích và không được sản xuất các sản phẩm đã có thương hiệu về bản quyền nhất là đối với các phần mềm bảo mật.

 

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam ngày càng tăng cao tính chuyên nghiệp trong các vấn đề về kinh doanh theo xu hướng công nghệ thông tin để giúp cho đất nước có sự phát triển theo khuôn khổ và đồng bộ nhất.