Hướng dẫn test băng thông
Tiếng Việt English
Hướng dẫn test băng thông

1. Truy cập www.speedtest.net.

2. Chọn server test tương ứng với dịch vụ (HCM – FPT Telecom, HN – Netnam hoặc Viettel IDC) 


spt1
 

spt2


3. Bấm GO để bắt đầu test.
 

spt3


4. Kết quả test băng thông
 

spt4