Một máy chủ Proxy server là gì

shape
shape

Một máy chủ proxy là một máy tính có chức năng như một cánh cửa giữa mạng nội bộ trong hệ thống. Các máy trạm sẽ kết nối đến các địa chỉ mạng một cách gián tiếp chứ không truyền trực tiếp tới hệ thống. Thông tin từ máy trạm của người dùng sẽ qua trung gian proxy server thay thế cho server thật sự mà người sử dụng cần giao tiếp.

Một máy chủ Proxy server là gì?

Proxy Server là một server đóng vai trò cài đặt proxy làm trung gian giữa người dùng trạm và Internet. Các kết nối giữa người gửi và người nhận sẽ bị chặn lại bới Proxy server, không được thực hiện một cách trực tiếp. Và thông tin dữ liệu khi đến được tiếp nhận ở môt cổng sau đó được chuyển tiếp đến phần còn lại của mạng thông qua một cổng khác với cổng đi vào. Nhờ cách truyền tin gián tiếp như vậy nên máy chủ proxy sẽ tạo nhiều khó khăn hơn nhiều cho tin tặc để có được địa chỉ nội bộ và chi tiết của một mạng riêng.

 

 

Một máy chủ Proxy hoạt động ra sao?

Một số máy chủ proxy là một nhóm các ứng dụng hoặc các máy chủ chặn các dịch vụ Internet và trình bày một địa chỉ IP của toàn tổ chức. Nó còn có chức năng ngăn những người sử dụng bên trong đến các dữ liệu bảo mật. Một máy chủ proxy cũng có thể là một trong những thành phần của một bức tường lửa và lưu bộ nhớ cache các trang web đã vào. Khi người dùng nội bộ yêu cầu truy cập một URL bên ngoài thì một bản sao tạm thời được lưu trữ lại để khi có yêu truy cập vào URL đó lần tiếp theo các proxy sẽ dùng bản sao lưu lại thay vì lấy bản gốc trên mạng nhờ vậy mà tốc độ tải được cải thiện hơn nhiều. 

Một máy chủ Proxy

 

Một máy chủ Proxy server khác với thiết bị NAT như thế nào?

Lưu ý là không được nhầm lẫn giữa một máy chủ proxy với một thiết bị NAT (Network Address Translation). Một máy chủ proxy đại diện cho các máy tính của khách hàng khi truy cập vào hệ thống, còn NAT sẽ làm thay đổi địa chỉ nguồn gốc của lưu lượng truy cập tới thông qua nó trước khi đi qua nó với Internet để đến với địa chỉ đích. Những ai đã từng biết qua mô hình kết nối mạng OSI (Open System Interconnection) thì có thể hiểu là NAT hoạt động trên lớp mạng (lớp 3) còn máy chủ proxy hoạt động trên tầng giao vận (lớp 4) hoặc cao hơn.

Bài viết liên quan

Danh mục

    Tags

    map
    shape