Tìm hiểu về Nền Tảng Công Nghệ VMware Tại Long Vân
Tiếng Việt English
Tìm hiểu về Nền Tảng Công Nghệ VMware Tại Long Vân
Nền tảng công nghệ ảo hóa của chúng tôi sử dụng bộ VMware vCloud SuiteTM của VMware, là một cấu thành của Hạ tầng Datacenter với kiến trúc FlexPodTM. VMware vCloud Suite là một giải pháp được tích hợp cho việc xây dựng và quản lý hoàn hảo hạ tầng đám mây, đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu quan trọng của hạ tầng CNTT.