Giới thiệu về NETTAPP
Tiếng Việt English
Giới thiệu về NETTAPP
Tất cả các sản phẩm lưu trữ của NetApp đều có chung cấu trúc và đều chạy hệ điều hành điều khiển hệ thống lưu trữ nổi tiếng của NetApp là Data ONTAP. Cấu trúc thống nhất cho phép Doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp sản phẩm mà không phải bỏ các hệ thống cũ đi.

Tất cả các sản phẩm lưu trữ của NetApp đều có chung cấu trúc và đều chạy hệ điều hành điều khiển hệ thống lưu trữ nổi tiếng của NetApp là Data ONTAP. Cấu trúc thống nhất cho phép Doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp sản phẩm mà không phải bỏ các hệ thống cũ đi.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu của chúng tôi sử dụng các thiết bị của NetApp, một cấu thành của Hạ tầng Datacenter với kiến trúc FlexPodTM.

 

NetApp sáng tạo ra các sản phẩm mang tính đột phá như giải pháp phần mềm và hệ thống lưu trữ nhằm giúp khách hàng trên khắp thế giới lưu trữ, quản lý, bảo vệ tài sản quý giá nhất của công ty: đó chính là dữ liệu.

 

Với nền tảng hệ điều hành lưu trữ dữ liệu NetApp Data ONTAP cho phép hoạt động liên tục, hiệu quả trong lưu trữ và khả năng mở rộng liên tục theo cụm gồm nhiều NetApp. NetApp Data ONTAP 8 là một hệ điều hành hệ thống lưu trữ hợp nhất với khả năng hoạt động theo một cụm gồm nhiều NetApp giúp Doanh nghiệp hoạt động liên tục và không bị gián đoạn.

 

Các thành phần của hệ thống lưu trữ NetApp:

 

-    Hệ thống lưu trữ dữ liệu NetApp FAS

   

-    Hệ điều hành NetApp Data ONTAP 8

 

-    Giải pháp lưu trữ Data ONTAP Edge

 

-    Mạng lưu trữ SAN (Fibre Channel SAN, FCoF SAN, iSCSI SAN)

 

-    FC FCoE và bộ điều hợp mạng Ethernet Adapter

 

-    FC và FCoF Switches và Director

 

-    Giao thức mạng NAS (NFS, SMB/CIFS)