Tại sao hệ điều hành Linux sử dụng nhiều RAM
Tiếng Việt English
Tại sao hệ điều hành Linux sử dụng nhiều RAMKiểm tra RAM đang sử dụng bởi hệ điều hành Linux như thể nào ?


Để kiểm tra lượng RAM mà Linux đang sử dụng chúng ta thường dùng lệnh free. Và có thể bạn thắc mắc tại sao không dùng gì mà lượng RAM  còn dư rất ít. Chúng ta có thể xem ví dụ dưới đây.

freecmdlinux


Điều gì đang xảy ra ?

Linux đang mượn lượng RAM không sử dụng cho để làm buffer và cache điều này có vẻ như làm cho hệ điều hành còn trống rất ít RAM. Thực tế thì nó vẫn đang hoạt động ổn.

Tại sao hệ điều hành Linux làm điều này ?

Lượng RAM còn lại “free” như hình trên chỉ còn 124 MB trên tổng 7821 MB. Nhìn sang cột buff/cache ta thấy lượng RAM đang sử dụng là 3287 MB.  Buffer và cache giúp hệ điều hành Linux tối ưu hoạt động của nó. 


Nếu ứng dụng cần dùng RAM thì sao ?

Khi ứng dụng cần thêm RAM hệ điều hành sẽ lấy từ RAM đang sử dụng cho buff/cache để cấp.


Làm sao tôi biết chính xác lượng RAM sẵn sàng cho ứng dụng ?

Lượng RAM sẵn sàng thực tế sẽ ở cột “available”, như vi dụ trên tức là còn 3039 MB.


Kiểm tra log để xem ứng dụng bị thiếu RAM như thế nào ?

 
dmesg | grep oom-killer

hoặc 
grep oom-killer /var/log/messages

Các lệnh trên cho ta biết ứng dụng nào đã bị ảnh hưởng và thời gian xảy ra. Ví dụ điển hình như dịch vụ mysql trên server có thể bị crash do khổng đủ RAM.


Vậy khi nào thì bạn cần nâng cấp thêm RAM ?


Khi ta để ý lượng RAM sử dụng thường xuyên trên 80% và lượng ram sẵn sàng "available" còn dưới 20 % hoặc lượng RAM free đang gần bằng 0.
Hoặc đang sử dùng  nhiều Swap, khi ứng dụng dùng swap tức nó đã dùng ổ cứng thay cho RAM để cấp cho ứng dụng.
Điều này giúp cho ứng dụng không bị ngưng hoạt động. Nhưng nó khiến cho ứng dụng chạy rất chậm. Do đó việc sử dụng swap càng ít thì càng tốt.Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về cơ chế sử dụng RAM của hệ điều hành Linux.