Hướng dẫn cài đặt Business Backup trên Windows

Để cài đặt OBM trên hệ điều hành Windows, Quý khách thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: download file cài đặt từ https://businessbk.longvan.net/cbs/download/obm-win-443-businessbk.longvan.net-https-0O.exe
 2. Bước 2: cài đặt ứng dụng
  • Chạy cài đặt file đã download về ở bước 1.
  • Sau khi cài đặt xong,  chọn ngôn ngữ và nhấn Login
  • Nhập thông tin Login name và Password đã được Long Vân cung cấp.
  • Trong giao diện Login, chọn Show advanced option ở bên dưới, sau đó chọn giao thức kết nối https và nhập thông tin server Bussiness backup là businessbk.longvan.net, nhấn OK để lưu lại thông tin.
  • Cuối cùng nhấn OK để hoàn thành cài đặt và thiết lập kết nối ban đầu.
 3. Bước 3: thiết lập Event log:
  • Trong giao diện làm việc chính của OBM, vào Setting, chọn Enable ở thẻ Windows Event Log
  • Để  theo dõi log vào Event View -> Applications -> Ahsay Backup Online.

Như vậy, Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn Quý khách cách cài đặt ứng dụng Bussiness Backup (OBM) trên hệ điều hành Windows. Chúc quý khách thành công!