Hướng dẫn OBM v6 trên Windows

I. Cài đặt OBM.
 1. Trước tiên down phần mềm OBM về để tiến hành cài đặt: http://ebackup.softdrive.vn/obs/download/obm-win.exe
 2. Tiến hành chạy file obm-win.exe để cài đặt và thiết lập thông số sau.
  image-1632454355801.pngBackup Server : Điền link server backup -> Next.
  image-1632454414557.png
  Nhập user và password -> OK để hoàn tất cài đặt.
II: Tạo file Backup và lịch backup.
 1. Trong giao diện ứng dụng OBM, chọn Setting (biểu tượng bánh răng như hình trên) để thiết lập sử dụng.
  image-1632459576784.png
 2. Chọn biểu tượng dấu ” + ” để tạo BackupSet. Đặt tên cho BackupSet và chọn kiểu backup. Nhấn Next để tiếp tục.
  image-1632459668693.png
 3. Chọn Advanced thiết thiết lập thư mục và file cần backup -> Next để tiếp tục.
  image-1632459751257.png
 4. Chọn Properties để thiết lập chi tiết lịch backup. Ngoài ra, trong giao diện thiết lập có thể tạo mới, xóa hoặc edit một schedule sẳn có.
  image-1632460014014.pngimage-1632460046208.png
  Đặt Name cho lịch backup và thiết lập Type backup -> OK.
 5. Chọn kiểu kiểu mã hóa cho file backup -> OK.
  image-1632460192687.png
 6. Chọn Save Setting lưu cấu hình đã thiết lập.
  image-1632460241347.pngimage-1632460265987.png
  => Để thay đổi lại thiết lập bạn chọn lại biểu tượng setting và tiến hành chỉnh sửa.
III. Restore file Backup.
 1. Trong giao diện OBM, chọn Restore
  image-1632460450023.png
 2. Chọn SetBackup cần restore -> Next để tiếp tục.
 3. Thiết lập các tùy chọn restore:
  • Folders: Chọn thư mục và file cần restore.
  • Restore files to: Đường dẫn muốn restore đến.
   • Original location: Restore mặc định thư mục source backup.
   • Alternate location: Restore đến thưc mục tùy chọn.
  • Nhấn Start Restore để tiến hành restore.