Hướng dẫn cài đặt OMB v8 trên Windows

I. Phần 1: Hướng dẫn cài đặt

 1. Bước 1: download file cài đặt từ https://businessbk.longvan.net/cbs/download/obm-win-443-businessbk.longvan.net-https-0O.exe
 2. Bước 2: chạy file cài đặt và thiết lập các thông tin như sau:
  • Sau khi cài đặt xong ứng dụng OBM, chọn ngôn ngữ và nhấn Login
  • Nhập thông tin Login name và Password đã được Long Vân cung cấp.
  • Trong giao diện Login, chọn Show advanced option ở bên dưới, sau đó chọn giao thức kết nối https và nhập thông tin server Bussiness backup là businessbk.longvan.net, nhấn OK để lưu lại thông tin.
  • Cuối cùng nhấn OK để hoàn thành cài đặt và thiết lập kết nối ban đầu.
 3. Bước 3: thiết lập Event log:
  • Trong giao diện làm việc chính của OBM, vào Setting, chọn Enable ở thẻ Windows Event Log
  • Để  theo dõi log vào Event View -> Applications -> Ahsay Backup Online

II. Phần 2: Thiết lập Backup Set và cấu hình backup:

 1. Bước 1: Trong giao diện làm việc chính của OBM, chọn Backup Set.
 2. Bước 2: Nhấn Add để tạo một Backup Set mới với:

  • Name: tên nhận diện của Backup Set
  • Backup set types: chọn loại backup, ở đây Quý khách có thể tùy chọn các loại dữ liệu backup như:
   • File backup thông thường.
   • Backup SQL như MS SQL, MySQL hay MariaDB
   • Backup dữ liệu Exchange Server
   • Các loại dữ liệu backup khác.
  • Sau khi thiết lập chọn Next để tiếp tục.
 3. Bước 3: Trong giao diện Schedule, chọn On để đặt lịch backup, tiếp tục nhấn Add để thiết lập lịch backup cụ thể.
 4. Bước 4: Backup mode:
  • Nhấn biểu tương Add new storage, phần Destination Storage chọn: AhsayCBS .
  • Backup mode có 2 chế độ là Sequetial (Tuần tự) và Concurrent ( Đồng thời)
   • Hai tùy chọn backup sẽ áp dụng đối với trường hợp Quý khách sử dụng nhiều storage backup. Phần cấu hình sẽ thiết lập cách Ahsay đẩy dữ liệu tuần tự hay đồng thời lên nhiều storage cùng lúc.
   • Chọn Sequetial , thiết lập sẽ chậm hơn nhưng sẽ ít tốn tài nguyên qua đó cũng ít ảnh hưởng đến hoạt động của server.
 5. Bước 5: OpenDirect chọn On. Cho phép user xem và tải về file nén hoặc hình ảnh, mà không phải restore cả file
 6. Bước 6: Trong cửa sổ Encryption :

  • Tùy chọn OFF không mã hóa.
  • Chọn ON để mã hóa data. Bắt buộc phải nhớ key để restore data. Phần key này mất sẽ không resote được.
  • Có 3 tùy chọn thiết lập key mã hóa:
   • Default: Backup OBM sẽ tạo một dãy key mã hóa .
   • User Password: Sẽ dùng passwd của user làm key
   • Custom: Tùy chọn để tạo key mới, loại mã hóa mới
 7. Bước 7: Cuối cùng nhập Password để xác thực Windows User
 8. Sau cùng Quý khách có thể nhấn chọn Backup Now để thực hiện việc backup ngay lập tức. Với dữ liệu backup lớn, Quý khách cân nhắc về thời gian thực hiện (thấp điểm) để tránh ảnh hưởng đến hiệu năng của server.

III. Phần 3: Restore