Hướng dẫn Restore dữ liệu bằng Bussiness Backup trên Windows

Bước 1: Truy cập ứng dụng AhsayOBM

-Đăng nhập vào tài khoản Long Vân đã cung cấp.

-Chọn Mục Restore, Sau đó chọn Backup Set muốn Restore về. 

Bước 2: Phần Select From Where To Restore, 

-Chọn AhsayCBS như hình.

Bước 3: Chọn files, thời gian mà bạn muốn Restore

-Phần Select what to restore:

  • Restore theo folder đã chọn hoặc restore all files
  • Chọn ngày backup
  • Chọn thời gian backup

-Show filter để chọn thư mục muốn restore về, chọn files muốn restore 

-Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn nơi lưu trữ file Restore

-Ở phần tiếp theo sẽ có 2 options:

  • Restore về thư mục gốc trước đó đã lưu
  • Restore ra một thư mục khác ( Click Browse để chọn nơi muốn restore ra)

Bước 5: Tiến hành Restore

-Sau khi đã chọn Option ở bước 4, click vào nút Restore để bắt đầu tiến hành.

-Đợi quá trình Restore diễn ra. Sau khi thành công sẽ có thông báo Restore completed Successfully.