Long Vân ra mắt dịch vụ X Cloud Server
Tiếng Việt English
Long Vân ra mắt dịch vụ X Cloud Server
Long Vân giới thiệu dịch vụ Smart X Cloud Server trong dòng sản phẩm Smart Cloud , được xây đựng trên nền tảng mạng 40Gbs và PCI SSD hướng đến các khách hàng có nhu cầu lưu trữ và tính toán tốc độ cao.


Với mục tiêu đảm an toàn đữ liệu của khách hàng lên hàng đầu toàn bộ đữ liệu khách hàng sẽ được tự động sao lưu hàng ngày giúp khách hàng yên tâm về an toàn đữ liệu. Với chi phí chỉ từ  499 000 sử dụng CPU E7 và khả năng mở rộng đến 40 Core giúp dáp ứng yêu cầu tính toán tốc độ cao so sánh hiệu năng và chi phí đây là một giải pháp phù hợp để thay thế cho nhu cầu đặt máy chủ riêng. 

X Cloud Server  là nền tảng được Long vân xây đượng trên nhưng công nghệ ảo hóa mới nhất giúp đảm bảo thời gian uptime của dịch vụ lên đến 99.99% và  khả năng mở rộng linh hoạt.  

X Cloud Server được xây dựng trên nền tảng hạ tầng mạng 40Gb và tương lai mở rông lên đến 100Gbs giúp đang ứng được khả năng mở rộng linh hoạt và đáp ứng nhanh nhất theo nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp.

Mục tiêu X Cloud Server sẽ là nền tảng thể hệ mới thay thế cho các dịch truyền thống có khá nhiều nhược điểm và chi phí cao trong qua trình vận hành.

Kêt quả crystal benmark của của dịch vụ X Smart Cloud Server.

 

 

(image description:  X Dedicated crystal disk benmark)

 

Xem thên bảng giá dịch vụ X Dedicated tại đây https://longvan.net/cloud-server.html