Dịch vụ X Cloud Server | 40GBS và PCI SSD Tốc Độ Cao
Tiếng Việt English
Dịch vụ X Cloud Server | 40GBS và PCI SSD Tốc Độ Cao
Với mục tiêu đảm an toàn đữ liệu của khách hàng lên hàng đầu toàn bộ đữ liệu khách hàng sẽ được tự động sao lưu hàng ngày giúp khách hàng yên tâm về an toàn đữ liệu.

Với mục tiêu đảm an toàn đữ liệu của khách hàng lên hàng đầu toàn bộ đữ liệu khách hàng sẽ được tự động sao lưu hàng ngày giúp khách hàng yên tâm về an toàn đữ liệu. Với chi phí chỉ từ  499 000 sử dụng CPU E7 và khả năng mở rộng đến 40 Core giúp dáp ứng yêu cầu tính toán tốc độ cao so sánh hiệu năng và chi phí đây là một giải pháp phù hợp để thay thế cho nhu cầu đặt máy chủ riêng

X Cloud Server  là nền tảng được Long vân xây đượng trên nhưng công nghệ ảo hóa mới nhất giúp đảm bảo thời gian uptime của dịch vụ lên đến 99.99% và  khả năng mở rộng linh hoạt.  

Các bài viết bạn nên tham khảo:

   + Dịch vụ X Dedicated - Chỗ đặt máy chủ vật lý (An toàn, Uy tín)

   + Những ưu điểm nào khiến Cloud VPS tốt hơn VPS thường?

   + Mô hình OSI là gì? và các lớp của mô hình này

X Cloud Server được xây dựng trên nền tảng hạ tầng mạng 40Gb và tương lai mở rông lên đến 100Gbs giúp đang ứng được khả năng mở rộng linh hoạt và đáp ứng nhanh nhất theo nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp.

Mục tiêu X Cloud Server sẽ là nền tảng thể hệ mới thay thế cho các dịch truyền thống có khá nhiều nhược điểm và chi phí cao trong qua trình vận hành.

Xem thêm:Khái niệm phần mềm Oracle là gì?

Kêt quả crystal benmark của của dịch vụ X Smart Cloud Server.

 

 dedicate

(image description:  X Dedicated crystal disk benmark)