04 – Thao tác on/off (tắt/mở) server

  1. Bước 1: Truy cập giao diện quản lý Smart DataCenter, phần DataCenter.
  2. Bước 2: Xác định chính xác server cần thao tác (thông qua tên server, địa chỉ IP). Để tránh việc sai sót đáng tiếc làm ảnh hưởng đến dịch vụ khác đang chạy.
  3. Bước 3: Thực hiện thao tác
    • Chọn biểu tượng thiết lập trên Server (3 chấm dọc). Chọn Bật VM hoặc Tắt VM tùy theo nhu cầu và trạng thái hoạt động của Server.
    • Với thao tác Tắt VM, hệ thống sẽ shutdown Server dưới quyền Guest ở hệ điều hành.
    • Đối với việc tắt server, Long Vân khuyến cáo nên tiến hành tắt Server bằng cách login vào server, tắt các ứng dụng đang chạy trước khi shutdown server (từ bên trong hệ điều hành).