08 – Quản lý Snapshot

Chức năng Snapshot trên Smart DataCenter nhằm lưu lại trạng thái của server ở một thời điểm nhất định, đảm bảo có thể chủ động khôi phục server ở thời điểm snapshot một cách nhanh nhất. Long Vân khuyến cáo Quý khách hàng nên sử dụng chức năng này trước khi tiến hành cài đặt hoặc cập nhật dữ liệu, làm phương án dự phòng nhanh chóng trong trường hợp có sự cố trong quá trình thay đổi.

Lưu ý:
  • Server đã snapshot thì không thể thay đổi (mở rộng) tài nguyên DISK.
  • Nên tắt server trước khi tiến hành snapshot.
  • Chỉ tạo được tối đa 2 bản snapshot.
  • Hệ thống sẽ lưu trữ các bản snapshot trong vòng 7 ngày và tự xóa sau đó.
Cách tiến hành:

1. Bước 1: Truy cập giao diện quản lý Smart DataCenter, phần DataCenter.

2. Bước 2: Xác định chính xác server cần thao tác (thông qua tên server, địa chỉ IP) và thao tác Tắt VM.

3. Bước 3: Snaphsot server

  • Chọn biểu tượng thiết lập trên VM, chọn Snapshot.
  • Trong giao diện Snapshot, nhấn chọn Tạo Snapshot để tao một snapshot.
  • Sau khi quá trình snapshot hoàn thành, ở giao diện snapshot sẽ hiển thị các bản snapshot với các tùy chọn Khôi phụcXóa để hỗ trợ các thao tác theo nhu cầu sử dụng.