10 – VPN

Chức năng VPN được sử dụng để kết nối đến DataCenter thông qua VPN. Một số lưu ý:

 • VPN chỉ sử dụng để kết nối Client – to – Site
 • Chỉ hỗ trợ đối với Gói Smart DataCenter với Dedicated Firewall
 • Mặc định chỉ hỗ trợ SSL-VPN (Vmware).

Các bước tiến hành như sau:

 1. Bước 1: Kiểm tra thông tin truy cập VPN, gồm có.
   • URL: https://IP-ADDRESS:PORT
   • Username | Password
 2. Bước 2: Truy cập và download file cài đặt VPN Client.
  • Truy cập vào link URL được cung cấp (Bước 1). Trong trường hợp trình duyệt báo lỗi SSL.
   Chọn Advanced… -> Aceept the Risk and Continue.
  • Sử dụng Username và Password đã được cung cấp để truy cập.
  • Trong tab Full Access, chọn và download Packet VPN Client ở trong List
  • Trong giao diện làm việc trên webite SSL-VPN, Quý khách có thể đổi password VPN bằng cách truy cập và tab Tools, chọn Change Password
 3. Bước 3: Cài đặt SSL-VPN Client.
  • Giải nén file vpn-client đã download về.
  • Double Click vào file Install và cài đặt VPN Client.
  • Trong cửa sổ Security Alert, chọn Yes
 4. Bước 4: Kết nối VPN
  • Tìm và mở ứng dụng SSL VPN-Plus Client đã cài đặt ở trên.
  • Sử dụng username | password đã cung cấp ở Bước 1 để truy cập VPN
  • Kiểm tra kết nối đến các server trong Smart DataCenter.
  • Để thoát VPN: truy cập ứng dụng SSL VPN-Plus Client à nhấn chọn Logout