HƯỚNG DẪN SAO LƯU WORDPRESS LÊN LONG VÂN CLOUD STORAGE
Tiếng Việt English
HƯỚNG DẪN SAO LƯU WORDPRESS LÊN LONG VÂN CLOUD STORAGE

I GIỚI THIỆU


Tại sao lại cần sao lưu dữ liệu

Bạn thực hiển thay đổi, chỉnh sửa có thể khiến cho website bị lỗi.

Website của bạn bị hack nên bạn cần phải khôi phục lại.

Lỗi phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng có thể bị lỗi trên server chứa website của bạn. Ngoài ra server còn có thể bị tấn công  bởi virus, malware …

Do đó việc sao lưu sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại dữ liệu để đưa website hoạt động trở lại.

Các bài viết bạn nên tham khảo:

   + Tấn công từ chối dịch vụ bằng UDP flood và cách phòng chống

   + Các hình thức tấn công mạng hiện nay và giải pháp hạn chế hiệu quả

   + Những dịch vụ VPS Free 1 Year mới nhất hiện tại


Nên sao lưu những gì

Một website wordpress bao gồm các file và database. File bào gồm wordpress core, plugin, theme, hình ảnh, file php, javascript …

Tất các file và database phải được sao lưu để có khôi phục lại hoạt động của website.


Sao lưu thường xuyên như thế nào

Tần xuất thực hiện sao lưu website phụ thuộc vào việc website có thường xuyên thay đổi nội dung. Bạn có thể thực hiện sao lưu hàng giờ, hàng ngày hay hàng tuần để đảm bảo an toàn dữ liệu.


Phần mềm sao lưu Wordpress UdraftPlus

Phần mềm có các tính năng sau:

- Có thể sao lưu cả database và file.

- Thực hiện sao lưu theo theo giờ, ngày, tuần và tháng.

- Hỗ trợ lưu trữ tại offsite bao gồm: FTP, Amazone S3, RackSpaceCloud, Microsoft Azure, Dropbox, SugarSync, Amazon Glacier, Google Drive, S3-Compatible.


Phần mềm này hầu như miễn phí, bạn chỉ trả phí nếu muốn dùng một số tính năng nâng cao. Tuy nhiên Các tình thiết yêu như lâp lịch, lưu trữ offsite đều được hõ trợ bởi bản miễn phí. Nhược điểm của plugin là khi sẽ rất chậm khi thực hiện sao lưu số lượng file lơn và kích thước các file lớn.II SAO LƯU DỮ LIỆU WORDPRESS LÊN CLOUD STORAGE

II.1 Đăng ký dịch vụ cloud storage miễn phí tại Long Vân.

Long Vân
là công ty tiên phong trong việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ trên nên tảng điện toán đám mây tại Việt Nam. Dịch vụ Cloud Storage tại Long Vân có nhiều tính năng nổi bật như:

- Lưu trữ không giới hạn và mở rộng theo nhu cầu.
- Dữ liệu được phân bổ theo địa lý giúp cho việc truy cập dữ liệu nhanh hơn.
- Đáp ứng uptime lên đến 99,99% và  khả năng an toàn dữ liệu 99.9999999%.

Long Vân Cloud Storage đáp ứng được yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau như website, ứng dụng di động, sao lưu và phục hồi, lưu trữ dữ liệu, ứng dụng doanh nghiệp và phần tích dữ liệu lớn.

Hiện tại bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Long Vân Cloud Storage miễn phí.


II.2 Cài đặt và cấu hình plugin UpdraftPlus

Cài đặt plugin UpdrafPlus


Truy cập Wordpress admin >> Plugins >> Addnew.

Nhập vô ô tìm kiếm phần mêm UpdraftPlus chọn “Install Now” để tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong chúng ta chọn “Active” để kích hoạt plugin.

Xem thêm: Cloud Services


Cấu hình plugin UpdraftPlus


Truy cập Wordpress admin >> Settings >> UpdraftPlus Backups chọn tab Setting. Tại bước này ta thiết lập các tham số sau:


File backup schedule
:  lập lịch sao lưu các file theo giờ, theo ngày, theo tuần hoặc tháng.

Retain this many scheduled backups: thiết số bản sao lưu được lưu trữ.

Database backup schedule:  lập lịch sao lưu database theo giờ, theo ngày, theo tuần hoặc tháng.
Retain this many scheduled backups: thiết số bản sao lưu của database được lưu trữ.

Chose your remote storage: S3-Compatible (Generic)
 

updraftsetting


Kéo chuột xuống phia dưới ta thiết lấp thông số để kết nối tới Long Vân Cloud Storage. Các thông số bao gồm:
S3 access key: Access key của dịch vụ.
S3 secret key: Secret key của dịch vụ.
S3 location: tên Bucket sẽ được tạo mới hoặc đã tạo sẵn.
S3 end-point: URL kết nối dịch vụ Cloud Storage.

Xem thêm:Thuê VPS Windows


s3setting

Khi ta điền đầy đủ thông tin tiến hành "Test S3 Settings" nếu hiên thông báo "S3 settings test result: Success ..." có nghĩa là kết nối thành công.
Ta kéo xuống dưới chọn "Save Changes" để lưu lạ toàn bộ thông tin.

II.3 Sao lưu và phục hồi dữ liệu Wordpress

Ta chọn tab Backup / Restore trên giao diện của plugin UpdraftPlus.
Chọn "Backup Now" để thực hiện việc sao lưu tại thời điểm hiện tại.

restore 
Danh sách các bản sao lưu sẽ hiển thị tại phần Existings Backup. Ta tiến hành khôi phục dữ liệu bằng cách chọn "Restore".
Tại đây ta có thể chọn thư mục hoặc Database để tiến hành khôi phục lại dữ liệu.

restorebackup


III Kết luận.

Việc sao lưu dữ liệu wordpress là cần thiết để khổi phục ngay khi có sứ cố xảy ra. Dữ liệu thường được sao lưu tại nhà cung cấp hosting hoặc VPS kết hợp với dữ liệu được sao lưu offsite lên dịch vụ Cloud Storage của Long Vân sẽ giúp bạn an tâm hơn về dữ liệu của mình.